Perfil contractant

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Contracte Administratiu Especial
Contracte de Concessió d’Obres Públiques
Contracte d’Obres
Contracte de Gestió de Serveis Públics
Contracte de Subministraments
Contracte de Serveis
Contracte de Col·laboració entre el Sector Públic i el Sector Privat
concessions Administratives
Contracte d’Alienació de Béns
Aprofitaments
Contracte adquisició de béns