EMCUJU 2019 : PROGRAMA INCENTIUS A lA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

L’Ajuntament d’Albuixech amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de les polítiques d’ocupació  en el municipi,  realitzarà  2 contractacions de persones joves qualificades mitjançant 2 contractes en pràctiques, a jornada completa, durant dotze mesos.

1 Tecnic/a en educació infantil amb destinació a l’escoleta infantil municipal d’Albuixech. 

 1 Tecnic/ca Auxiliar Administratiu/va de suport al dpt. d’administració de l’ajuntament

Programa cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) i Labora.

Subvenció concedida per LABORA: 34.253€

Nombre previst de persones a contractar: 2

Si estàs interessat en participar, pots demanar més informació en l’oficina de ADL.