L'Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de València per import de 8.300€

S’informa que L’Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de València per import de 8.300€ destinats a sufragar parcialment  els costos laborals derivats de la prestació de serveis tecnics per part  de l’assistència tecnica  d’un arquitecte que des del 01.04.2019  presta serveis en el departament d’urbanisme com a personal de suport tecnic.

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003400001c9b434f760b0000000000010000000000000000000000000000