Economía

 

L’activitat econòmica d’Albuixech ha experimentat grans canvis en els darrers anys . Així , Albuixech representa el 3.2 % dels treballadors de tota la regió de l’Horta Nord . Gràcies , en gran part , a la ubicació del Polígon Industrial del Mediterrani , l’especialització laboral del poble està molt encaminada a la indústria , de fet , més de la meitat dels treballs a Albuixech estan íntimament relacionats amb el sector industrial . El 53% d’especialització industrial registrada al poble contrasta amb el 24 % de mitjana que hi ha a la comarca .

Pel que fa a les branques productives d’aquesta especialització cal destacar que la major part de les activitats estan vinculades a materials de transport , alimentació i plàstics . En aquest sentit , la presència del Polígon Industrial del Mediterrani té una gran influència , tant en el sector industrial com en les activitats de caràcter terciari de transport , comunicacions o emmagatzematge .

Deixant de banda les innombrables activitats que promou l’existència tan propera del polígon i , amb una activitat del sector construcció no massa desenvolupada ( tan sols un 5 % de la feina al poble ) , destaquen tant les activitats de recerca i desenvolupament ( R + D ) com les de caire informàtic. Així, el sector terciari , encara que a l’ombra de l’industrial a primera vista , també té la seva importància dins del desenvolupament econòmic d’Albuixech .

Pel que fa al sector serveis , les activitats amb més pes dins de l’estructura econòmica del poble són el transport i l’hostaleria . A més , durant els últims cinc anys , Albuixech ha experimentat un gran avanç pel que fa al creixement del comerç , especialment el majorista .

 

Polígono industrial del mediterráneo