Organigrama

Alcalde:

Regidors:

Tècnics municipals:

Funcionaris i personal laboral de l’ajuntament: