Corporació

FORMACIÓ DEL CONSISTORI

:: EQUIP DE GOVERN ::

Alcalde: José Vicente Andreu Castelló ( PSPV- PSOE)
Segon Tinent d’Alcalde : Carmen Milla Ruiz ( PSPV ) – Obres, Mercats, Seguretat Ciutadana i igualtat.
Tercer Tinent d’Alcalde: Mª Luz Castellano Moreno (PSPV) – Hisenda, Sanitat i Salut Pública. Serveis socials

:: REGIDORS ::

Manuel Alcalá Torres (PP)
José Vicente Andreu Castelló (PSPV)
Josep Vicent Bort Bono ( Compromis )
M ª Luz Castellano Moreno ( PSPV ) – Hisenda, Sanitat i Salut Pública. Serveis socials
Julio del Toro Plaza (PSPV) – Joventut, noves tecnologies, personal i projectes europeus
Purificación Martí Fenollosa (PP)
Carmen Martí Ferrando (PP)
Carmen Milla Ruiz ( PSPV ) – Obres, Mercats, Seguretat Ciutadana i igualtat.
José Manuel Riquelme Ruiz (Per Albuixech)
Enrique Zaragoza Sanchez (PSPV) – Urbanisme, Medi Ambient i Participació Ciutadana
Marta Ruiz Peris ( PSPV ) – Educació, cultura i festes.

:: JUNTA DE GOVERN LOCAL ::

Alcalde: José Vicente Andreu Castelló
Regidora: Carmen Milla Ruiz
Regidora: Mª Luz Castellano Moreno

:: COMISSIÓ INFORMATIVA

Carmen Millá Ruiz (PSPV)
Purificación Martí Fenollosa (P.P.)
Josep Vicent Bort Bono (Compromís)
José Manuel Riquelme Ruiz (Per Albuixech)

:: COMISISÓ DE COMPTES

Mª Luz Castellano Moreno (PSPV)
Manuel Alcalá Torres (P.P.)
Josep Vicent Bort Bono (Compromís)
José Manuel Riquelme Ruiz (Per Albuixech)

:: TAULA DE CONTRACTACIÓ ::

Alcalde: José Vicente Andreu Castelló
Secretari de la Corporació: Mª del Mar Andrés Cifre
Secretaria i Funcionaria de la Corporació: Amparo Andreu Sastre
Regidora delegada de contractació: Carmen Milla Ruiz
Regidor del grup Popular: Carmen Martí Ferrando
Regidor del grup Compromís: Josep Bort Bono
Regidor del grup Per Albuixech: Jose Manuel Riquelme Ruiz

 

 

:: CONSELL MUNICIPAL AGRARI ::

Carmen Millá Ruiz (PSPV)

Carmen Martí Ferrando (PP)

Josep Vicent Bort Bono (Compromís)

José Manuel Riquelme Ruiz (Per Albuixech)

Carlos Dolz Ros (Associació Valenciana d’Agricultors)

Rafael Bueno Santos (Unió de Llauradors i Ramaders)