Acta provisional Procés de selecció LA DIPU ET BECA 2019.

Acta provisional Procés de selecció LA DIPU ET BECA 2019


Resultat de la baremació dels aspirants a 4 Beques la beca Dipu et Beca 2019.

Aquest acta estarà exposada en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en la pàgina web municipal des del dia 20 de juny fins al dia 26 de juny 2019

perquè els/les aspirants puguen realitzar les reclamacions oportunes sobre la seua puntuació ( Reclamar per escrit i presentar per registre d’entrada).

El dia 27 de juny es publicarà l’Acta definitiva.