SUBVENCIÓ DESRATITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA.

La Diputació de València ha concedit a l’Ajuntament d’Albuixech una subvenció per import de 1695,00 euros  destinats a accions de desinsectació i desratització en espais públics municipals.

En concret aquest import s’ha destinat a sufragar parcialment despeses generals per la realització de tractaments de xoc de desinsectació , desratització i control de plagues en edificis públics, zones exteriors i clavegueram.

SUBVENCIÓN DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN CONCEDIDA POR LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA.

La Diputación de Valencia ha concedido al Ayuntamiento de Albuixech una subvención por importe de 1695,00 euros  destinados a acciones de desinsectación y desratización en espacios públicos municipales.

En concreto este importe se ha destinado a sufragar parcialmente gastos generales por la realización de tratamientos de choque de desinsectación, desratización y control de plagas en edificios públicos, zonas exteriores y alcantarillado.