Perfil del contratant

CONTRATACIÒ PÚBLICA

 • Contracte Administratiu Especial
  Contracte de Concessió d’Obres Públiques
  Contracte d’Obres
  Contracte de Gestió de Serveis Públics
  Contracte de Subministraments
  Contracte de Serveis
  Contracte de Col·laboració entre el Sector Públic i el Sector Privat
  concessions Administratives
  Contracte d’Alienació de Béns
  aprofitaments
  Contracte adquisició de béns