Ordenançes

Ordenançes i disposicions PDF Imprimir E-mail

 

Accés a les següents seccions:

ORDENANÇES FISCALS

ORDENANÇES REGULADORES

 

 

Descarrega les ordenançes en pdf:

Ordenança Fiscal de l’Impost  sobre béns inmobles

Ordenança Fiscal de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturaleça urbana

Ordenança Fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecánica

Ordenança Fiscal de l’Impost sobre activitats económiques

Ordenança Fiscal de l’Impost sobre construccins, instal.lacions i obres

Ordenança Fiscal Tasa ocupació via pública

Ordenança Fiscal Tasa ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública

Ordenança Municipal sobre el mig rural

Ordenança Municipal sobre la prevenció acústica

Ordenança Reguladora de la protecció i tinença d’animals

Ordenança Reguladora del servici d’aigua potable

Ordenança Reguladora de l’us de l’Ecoparc

Ordenança Fiscal Tasa per llicencies d’apertura d’establiments

Ordenança Fiscal Tasa per llicencies urbanístiques